Stralen

Stralen wordt toegepast ter bestrijding van roest / corrosie
Voor een goed conserveringssysteem is de voorbehandeling van een oppervlak

één van de belangrijkste bewerkingen.

 

Staal kan alleen optimaal worden geconserveerd als het volledig vrij is van corrosie.
Voor het bestrijden, stoppen of tenminste sterk vertragen van corrosie staan ons
diverse mogelijkheden ter beschikking. Wij beperken ons tot datgene wat binnen
ons bedrijf wordt toegepast: het stralen en schooperen.

 

Per product wordt bepaald welke manier van stralen moet worden toegepast. Hierbij
wordt rekening gehouden met de materiaalsoort, de materiaaldikte, de mate van aanwezigheid van corrosieproducten, walshuid, gloeihuid en overige verontreiniging.

 

Voor het stralen worden schroefdraad, draaiende delen, astappen en andere
kwetsbare onderdelen beschermd. Ook tijdens het stralen wordt hier rekening mee gehouden.