Natlakken

Deze coatings zijn gemakkelijk aan te brengen en verkrijgbaar in een vrijwel
onbeperkt aantal kleuren. Daarnaast zijn er een groot aantal glansgraden, diverse oppervlaktestructuren en diverse oppervlakte-effecten mogelijk.

 

Er zijn verschillende 'conventionele' natlaksystemen mogelijk, dit is uitraard
afhankelijk van het materiaal en doel van het product.

 

De verschillende natlaksystemen zijn onder te verdelen in enkelvoudige
budgetsystemen en twee componenten systemen in een of meerlaagse uitvoeringen.
Een meerlagensysteem wordt toegepast op voorwerpen waaraan in esthetisch
opzicht en/of qua corrosiebestendigheid hoge eisen worden gesteld.
Dat is eveneens nodig voor ‘moeilijke’ ondergronden, waarop het niet evident
is een goede hechting te verkrijgen.

 

Voorbehandeling:
Erg belangrijk bij natlakken is wat de klant niet te zien krijgt: de voorbehandeling van een werkstuk.